2% z dane pre naše OZ     Zverinec

Dočasným opaterám psíkov a mačiek sa venujeme od roku 2013. Za tú dobu sme vyprevadili do nových domovov vyše 80 zvieratiek. Aktuálne sú u nás štyria psíci a dve mačičky čakajúce na svoj nový domov. 

 

Psíkov v dočasnej opatere u nás vychovávame, socializujeme, naučíme ako byť verným spoločníkom človeka a počas doby v dočasnej opatere sa im u nás zahoja rany na duši, aj na tele. Už po mesiaci, či dvoch, sa z vystrašeného a človekom sklamaného psíka stáva pohodový parťák vhodný k adopcii, a to vďaka domácemu rodinnému prostrediu, láskavej starostlivosti, a - v neposlednom rade, aby sme neupreli zásluhy našim psím vychovávateľom :) - aj vďaka našej priateľskej svorke, vždy pripravenej prijať medzi seba ďalšieho člena. Mnoho psíkov k nám príde podvyživených, či s rôznymi zdravotnými problémami a každého z nich je tiež potrebné očkovať, kastrovať, čipovať a samozrejme kŕmiť kvalitnou stravou. Adopčný poplatok nám uhrádza len malú časť týchto nákladov vynaložených na každého jedného psíka, ktorý nám prejde rukami. Po minulé roky sme sa spoliehali na pomoc s týmito finančnými nákladmi od iných OZ-tiek a zvyšok sme dopĺňali z vlastných zdrojov. V tomto roku by sme radi čo najväčšiu časť týchto nákladov pokryli sami z príjmu 2% z daní.

 

Ď A K U J E M E, ak sa rozhodnete venovať nám v tomto roku svoje 2%.

 

Údaje potrebné k poukázaniu 2% z dane:


Názov organizácie: Zverinec
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Záhradná 344/24, 900 26 Slovenský Grob
IČO: 50843028
DIČ: 2120621107

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

IBAN: SK03 8330 0000 0020 0136 5537 

 

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

 

                                                         ZAMESTNANEC:                                                                  PRÁVNICKÁ OSOBA:

 

 

 

 

Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane: 

 

15.01.2020 - Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2020

15.02.2020 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne

31.03.2020 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane

30.04.2020 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

2019

38 zachránených zvieratiek

Ďakujeme!

zverinec .......... Záhradná 24, Slovenský Grob .......... 0944 916 231.......... ozzverinec@gmail.com

© 2018 by Zverinec